News & Events

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562 ครั้งที่1 โดยมี ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และในครั้งนี้ คุณวรารัตน์ ไพศาลวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ภูเขาแอดเวอร์ไทซิ่ง ได้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย และมีอีกหลายส่วนงานราชการ,ผู้ประกอบการ,สายการบิน,โรงเรียนต่างๆที่อยู่โดยรอบและชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนประมาณ 850 คน  ณ บริเวณลานสนามกีฬาด้านข้างสโมสรศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

เปิดโครงการ ริชาร์ด หยู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าฝ่ายการลงทุนอาร์ชแคปปิตอลแมเนจเม้นท์ฮ่องกง รับดอกไม้แสดงความยินดีจาก วรารัตน์ ไพศาลวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ภูเขาแอดเวอร์ไทซิ่ง ในโอกาสเปิดตัวโครงการมอนเอซัวร์เลคไซด์ หาดกมลา .ภูเก็ต