เปิดโครงการ ริชาร์ด หยู

เปิดโครงการ ริชาร์ด หยู

เปิดโครงการ ริชาร์ด หยู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าฝ่ายการลงทุนอาร์ชแคปปิตอลแมเนจเม้นท์ฮ่องกง รับดอกไม้แสดงความยินดีจาก วรารัตน์ ไพศาลวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ภูเขาแอดเวอร์ไทซิ่ง ในโอกาสเปิดตัวโครงการมอนเอซัวร์เลคไซด์ หาดกมลา .ภูเก็ต