Product

Billboard สื่อป้ายโฆษณา บิลบอร์ดภายนอกอาคารสนามบินภูเก็ต

ให้บริการสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และด้านถนนทางออกอาคารจอดรถ ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาเข้าต่างประเทศ สนามบินภูเก็ต สามารถเข้าถึงทุกสายตาของนักท่องเที่ยวทั่งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักธุรกิจ รวมถึง คนท้องถิ่นที่ใช้บริการทางอากาศยาน ไม่ต่ำกว่า 18 ล้านคน ( ในปี พ.ศ. 2563 )

สื่อป้ายโฆษณาแบบจอภาพ LED บนสายพานรอรับกระเป๋า

สื่อป้ายโฆษณาแบบจอภาพ LED จุดติดตั้งรับการมองเห็น จํานวน 2 จอ ซึ่งสามารถ เข้าถึงผู้โดยสารจากทางลงบันไดเลื่อนทั้ง 2 ฝั่ง
จุดติดตั้ง : ชั้น 1 บริเวณสายพานรอรับกระเป๋า ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้า ภายในประเทศ สนามบินภูเก็ต

Lightbox สื่อป้ายแบบกล่องไฟบนสายพานรับกระเป๋า 

สื่อป้ายโฆษณาแบบ Lightbox จุดติดตั้งรับการมองเห็น บนสายพานรับกระเป๋าทั้ง 4 สายพาน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงผู้โดยสารจากทางลงบันไดเลื่อนทั้ง 2ฝั่ง แสดงภาพโปร่งแสงจากหลอดไฟLED งานพิมพ์ความละเอียดสูงบนผ้าแบบไร้เส้นใยและรอยต่อ จุดติดตั้ง : ชั้น1บริเวณสายพานรอรับกระเป๋า ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินภูเก็ต

AOT Phuket Tourist Map

สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์แผนที่ท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตแจกฟรีแก่ผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินภูเก็ต ด้วยจำนวนพิมพ์แจก 60,000 ฉบับ/เดือน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครบ20ปีในปีนี้ บริษัทดำเนินการจัดพิมพ์แจกแก่นักท่องเที่ยวไปแล้ว มากถึง14.4 ล้านฉบับ นับได้ว่าเป็นสื่อแผ่นพับท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดของจ.ภูเก็ตและผู้ประกอบการให้ความไว้วางใจในสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์นี้ มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องกว่า 20ปีในปีนี้ ซึ่งทางบริษัทเองพยายามปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถใช้คู่กับ Google Map โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Phuket Welcome Bag

Phuket Welcome Bag ที่คุ้นตาใครหลายๆคน คือถุงสีเหลืองที่เราทำขึ้นมาเพื่อแจกฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในอาคารรับกระเป๋า ของสนามบินภูเก็ต ภายในถุงจะมีแผนที่ภูเก็ต (AOT Phuket Tourist Map) และโบรชัวร์ของลูกค้ารายต่างๆ เรามีช่องทางโฆษณาให้ลูกค้าเลือกลงหลากหลายรูปแบบ ตามงบประมาณของลูกค้าเอง