Product

Billboard สื่อป้ายโฆษณา บิลบอร์ดภายนอกอาคารสนามบินภูเก็ต

ให้บริการสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และด้านถนนทางออกอาคารจอดรถ ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาเข้าต่างประเทศ สนามบินภูเก็ต สามารถเข้าถึงทุกสายตาของนักท่องเที่ยวทั่งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักธุรกิจ รวมถึง คนท้องถิ่นที่ใช้บริการทางอากาศยาน ไม่ต่ำกว่า 18 ล้านคน ( ในปี พ.ศ. 2563 )

สื่อป้ายโฆษณาแบบจอภาพ LED บนสายพานรอรับกระเป๋า

สื่อป้ายโฆษณาแบบจอภาพ LED จุดติดตั้งรับการมองเห็น จํานวน 2 จอ ซึ่งสามารถ เข้าถึงผู้โดยสารจากทางลงบันไดเลื่อนทั้ง 2 ฝั่ง
จุดติดตั้ง : ชั้น 1 บริเวณสายพานรอรับกระเป๋า ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้า ภายในประเทศ สนามบินภูเก็ต

Lightbox สื่อป้ายแบบกล่องไฟบนสายพานรับกระเป๋า 

สื่อป้ายโฆษณาแบบ Lightbox จุดติดตั้งรับการมองเห็น บนสายพานรับกระเป๋าทั้ง 4 สายพาน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงผู้โดยสารจากทางลงบันไดเลื่อนทั้ง 2ฝั่ง แสดงภาพโปร่งแสงจากหลอดไฟLED งานพิมพ์ความละเอียดสูงบนผ้าแบบไร้เส้นใยและรอยต่อ จุดติดตั้ง : ชั้น1บริเวณสายพานรอรับกระเป๋า ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินภูเก็ต

AOT Phuket Tourist Map

สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์แผนที่ท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตแจกฟรีแก่ผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินภูเก็ต ด้วยจำนวนพิมพ์แจก 60,000 ฉบับ/เดือน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครบ20ปีในปีนี้ บริษัทดำเนินการจัดพิมพ์แจกแก่นักท่องเที่ยวไปแล้ว มากถึง14.4 ล้านฉบับ นับได้ว่าเป็นสื่อแผ่นพับท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดของจ.ภูเก็ตและผู้ประกอบการให้ความไว้วางใจในสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์นี้ มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องกว่า 20ปีในปีนี้ ซึ่งทางบริษัทเองพยายามปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถใช้คู่กับ Google Map โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Phuket Welcome Bag

Phuket Welcome Bag ที่คุ้นตาใครหลายๆคน คือถุงสีเหลืองที่เราทำขึ้นมาเพื่อแจกฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในอาคารรับกระเป๋า ของสนามบินภูเก็ต ภายในถุงจะมีแผนที่ภูเก็ต (AOT Phuket Tourist Map) และโบรชัวร์ของลูกค้ารายต่างๆ เรามีช่องทางโฆษณาให้ลูกค้าเลือกลงหลากหลายรูปแบบ ตามงบประมาณของลูกค้าเอง

copii violati filme xxx minori violati minore porno animale porno minore porno minori porno minori violati minori violati copii violati filme porno animale porno minori porno minori porno