Central Phuket Thanks Press 2019

Central Phuket Thanks Press 2019

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จัดงาน Central Phuket Thanks Press 2019 ภายใต้ธีม “เสือ สิงห์ กระทิง เเรด” ณ ร้านDibuka โดยมีคุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา เขต 8 ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและขอบคุณสื่อมวลชน จ.ภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเป็นอย่างดีตลอดที่ผ่านมา