เซ็นทรัล ภูเก็ต ติดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่อง Thermoscan เดินหน้าคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรน่าทั่วทั้งศูนย์ฯ ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

เซ็นทรัล ภูเก็ต ติดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่อง Thermoscan เดินหน้าคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรน่าทั่วทั้งศูนย์ฯ ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เดินหน้าเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส โคโรน่าอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ทำการติดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการด้วยเครื่อง Thermoscan บริเวณจุดรับนักท่องเที่ยวทางเข้าประตูระฆัง ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ซึ่งเซ็นทรัล ภูเก็ตถือเป็นภาคเอกชนรายแรกของจังหวัดที่ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่นที่มาร่วมสังเกตการณ์การฝึกฝนเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ต


นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขา เขต 8 ภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในขณะนี้ เซ็นทรัลภูเก็ต มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเราเพิ่มมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เน้นให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยหากเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดตรวจ Thermoscan ตรวจพบลูกค้าที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ จะมีการแจกหน้ากากอนามัย และการ์ดให้กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงระบุคำแนะนำด้านสุขภาพ การเฝ้าระวัง และที่อยู่หรือเบอร์โทรติดต่อของสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) พร้อมกับบันทึกชื่อ สัญชาติ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อในประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังเข้มงวดกับการตรวจคัดกรองพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่าที่ให้บริการใกล้ชิดกับลูกค้า ด้วยการวัดไข้และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้สวมใส่ โดยเราได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ”

เซ็นทรัล ภูเก็ต ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่า สำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการ ดังมาตรการต่อไปนี้
•ตรวจอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการภายในศูนย์ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนบริเวณจุดรับนักท่องเที่ยวทางเข้าประตูระฆัง ชั้น G
•จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่างๆ เช่น เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าลิฟท์ ประตูทางเข้า-ออก และจุดที่มีคนหนาแน่นให้ครบถ้วน
•ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง เช่น ปุ่มลิฟท์โดยสาร, ห้องลิฟท์โดยสาร, ราวบันไดเลื่อน, ราวประตู, ราวกันตก, เคาท์เตอร์บริการต่างๆ, โทรศัพท์, รถเข็นเด็ก, รถ Wheelchair, รถกอล์ฟ ทั้งในส่วนของศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน เป็นต้น
•พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในลิฟท์เป็นพิเศษทุกครึ่งชั่วโมง
•กำชับให้พนักงานทุกคนและร้านค้าสวมหน้ากากอนามัย
•ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า และแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย
•ส่งเสริมให้ลูกค้าล้างมือบ่อยๆ และตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอเสมอ
•มีจุดบริการหน้ากากอนามัยสำหรับลูกค้า
•ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน
•เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว

ศูนย์การค้า มีมาตรการดูแลและเฝ้าระวังพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่า จัดให้มีตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานร้านค้า และพนักงานขนส่งสินค้าที่จุดเข้า-ออก หรือจุดตอกบัตรทุกวัน กรณีพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที และให้กลับบ้านไปพบแพทย์ทันที โดยในการคัดกรองได้จัดให้มีการติดสติกเกอร์ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว และมีการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์ทุกวัน เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจคัดกรองอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้ขอความร่วมมือร้านค้าและผู้เช่าให้ดำเนินตามมาตรการในเรื่องการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในพื้นที่จุดสัมผัส การตรวจคัดกรอง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ทั้งในส่วนของร้านค้าและลูกค้า โดยเน้นย้ำให้ร้านอาหารทำความสะอาดพื้นที่ทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ร้านค้าสำหรับเด็ก เช่น Playland หรือร้านเกม ทำความสะอาดเครื่องเล่น โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และให้โรงภาพยนตร์ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง