ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จับรางวัลผู้โชคดีจำนวน 323 รางวัล รวมมูลค่า กว่า 3,000,000 บาท

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จับรางวัลผู้โชคดีจำนวน 323 รางวัล รวมมูลค่า กว่า 3,000,000 บาท

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จับรางวัลผู้โชคดีจำนวน 323 รางวัล รวมมูลค่า กว่า 3,000,000 บาท กับแคมเปญ “Celebration of the world’s destinaton” สำหรับผู้ที่ช้อปปิ้งตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า ชั้น3

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ Facebook: Central Phuket