ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตจัดทำความสะอาดประจำสัปดาห์ สร้างความมั่นใจปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตจัดทำความสะอาดประจำสัปดาห์ สร้างความมั่นใจปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

วันอังคารที่ 10 มี.ค.63 เวลา 21.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต รุกมาตรการเข้ม สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากไวรัส Covid -19

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในขณะนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้ดำเนินมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวด อีกทั้ง ดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้งในจุดสำคัญที่มีสัมผัสบ่อย

 
โดยดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ทุกวันอังคารจัดทำ Big cleaning ฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อทั่วทั้งศูนย์การค้าทั้งฝั่งเฟสติวัล และฝั่งฟลอเรสต้า ประจำสัปดาห์หลังปิดให้บริการ
2. ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทำความสะอาดพื้นที่ทุกจุดสัมผัส เช่น ราวบันได เคาเตอร์ให้บริการต่างๆ ตู้ ATM
3. ทุกครึ่งชั่วโมง ได้ทำการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์
4. ตรวจคัดกรองพนักงาน และลูกค้าที่เข้ามาภายในศูนย์การค้าทั้งหมด หากอุณภูมิสูง 37.5 องสา แนะนำให้กลับบ้านไปพบแพทย์
5. มีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในจุดต่างๆ ทั่วทั้งศูนย์การค้า ฯ
6. กำชับให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7.กดบัตรจอดรถ พร้อมบริการเจลล้างมือให้ลูกค้าตั้งแต่เข้ามายังจุดจอด
8. ศูนย์การค้าพร้อมส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลทันที หากพบผู้มีอาการเสี่ยง
ศูนย์การค้าจะดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ