พิธีบวงสรวงบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด (ภูเก็ต)

พิธีบวงสรวงบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด (ภูเก็ต)

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด (ภูเก็ต) Tiger Kingdom Phuket ประกอบพิธีบวงสรวงบริษัท เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทและพนักงานทุกๆท่าน โดยมีพลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ , คณะผู้บริหาร , พนักงานร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย