จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ร่วมรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงาม

จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ร่วมรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงาม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานนวมินทร์ 72 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนจากอ๊ามต่างๆ และ สื่อมวลชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 9 วัน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว อีกทั้ง ประเพณีถือศีลกินผัก ยังได้รับประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2561 ประเภท รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลักษณะภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาลด้วย

จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

พิธีปล่อยขบวนแห่และรถตกแต่งด้วยผักผลไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหิน ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และ พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จะมีการจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่าง ๆ จะมีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7ตุลาคม 2562 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 บริสุทธิ์ทั้งกาย ใจ โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว

 

 copii violati filme xxx minori violati minore porno animale porno minore porno minori porno minori violati minori violati copii violati filme porno animale porno minori porno minori porno