เทศบาลนครภูเก็ต“งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21” ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศบาลนครภูเก็ต“งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21” ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21” ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ,ศาล,ทหาร,ตำรวจ,ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม

โอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ในพิธีเปิดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21” ประจำปี 2563 ว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ มีการผสมผสาน ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยมีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษ จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ และเปี่ยมไปด้วยความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ทำให้นครภูเก็ตมีความงดงามด้วยวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของเมือง เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ

การจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนตัวตนคนภูเก็ต เป็นเสน่ห์แห่งวิถีคนภูเก็ต เป็นอัตลักษณ์ที่คงอยู่คู่ภูเก็ต มานานจวบจนปัจจุบัน กว่า 2 ทศวรรษ บนถนนสายที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นับร้อยปี ณ ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โดยมีอาคารสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน เป็นสัญลักษณ์เมือง มีอาหารที่หลากหลาย และเอกลักษณ์การแต่งกาย ที่สวยงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ นับเป็น การกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ประชาชน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติอันสวยงาม และสัมผัสกลิ่นไอ ของศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อย่างมีความสุข ในงานตรุษจีนย้อนอดีต – เมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 และขอให้ชาวภูเก็ตให้การต้อนรับผู้มาเยือน ด้วยมิตรไมตรี ที่แสนอบอุ่น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่าน และพร้อมจะกลับมาเยือนภูเก็ตในครั้งต่อๆ ไปcopii violati filme xxx minori violati minore porno animale porno minore porno minori porno minori violati minori violati copii violati filme porno animale porno minori porno minori porno