งานการกุศล “ร้องเล่นเต้นเพื่อน้องวัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การค้า ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

งานการกุศล “ร้องเล่นเต้นเพื่อน้องวัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การค้า ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

ศูนย์การค้า ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต จัดกิจกรรมการแสดงการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่อยู่ในความดูแลของ พระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในงาน “ร้องเล่นเต้นเพื่อน้องวัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 2” ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ หลาดปล่อยของ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต หรือสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีธ.ออมสิน 020-231-830-249 บ้านเด็กธรรมรัตน์ วัดพระบาทน้ำพุ

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้มีโอกาสเทศนาธรรมะ ข้อคิด คติธรรมดี ๆ เพื่อช่วยเป็นเครื่องเตือนใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงาน