พิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562

พิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมีขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผักผลไม้ จำนวน 31 คัน และขบวนเทิดพระเกียรติฯ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา โดยเริ่มต้นเส้นทางจาก สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ไปยังบริเวณเวทีกลางสะพานหิน

สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักหรือเจี๊ยะฉายจังหวัดภูเก็ต มีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2368 หรือเป็นเวลา 194 ปีมาแล้ว ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีนได้ร่วมสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกลายเป็นงานประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตจนถึงวันนี้ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นบัญชีประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี 2561