งานแถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563

งานแถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมกวนกาละแม 9 กะทะ วันที่ 9 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 15.30 น. ที่ ณ ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต,นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต,นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และนายเทอดไท ผูกบุญเชิด ผู้เขียนบทละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 เพื่อร่วมสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม


นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ” จังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในวันที่ 13 – 15 มีนาคม จะมีพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรซึ่งจะเป็นการจัดงานประจำปีของพี่น้องชาวภูเก็ตเพื่อสดุดีวีรสตรีที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองภูเก็ตก็คือท่านยาจันและย่ามุก เพื่อมา ย้อนอดีตด้วยกันถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของบรรพบุรุษของพวกชาวภูเก็ตในงานดังกล่าวปีนี้ก็จะมีการจัดงานแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระในวันที่ 13 -15 มีนาคม 2563

ในงานจะมีการแต่งกายย้อนยุคให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้ย้อนรำลึกถึงในอดีตบรรพบุรุษ ของเราที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองขึ้นมาเพราะว่าจะช่วยกันอนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้หันมาสนใจประวัติศาสตร์รำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชน

โดยสถานที่จัดงานบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง อากาศเย็นสบายเป็นพื้นที่ ที่โล่งสบายเพราะฉะนั้นในเรื่องที่กังวลคือเรื่องโควิด 19 รับรองว่าไม่มีอย่างแน่นอน และขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัย 100% เนื่องจากว่าโรคดังกล่าวไม่ได้ติดกันง่าย ๆ ต้องอยู่ในสถานที่แออัดและสัมผัสกัน ง่าย ๆ ก็คือต้องสัมผัสกันโดยตรง แต่เนื่องจากบริเวณสถานที่ที่เราจัดงานเป็นพื้นที่โปร่งมีอากาศถ่ายเท เย็นสบายเป็นลานกว้าง เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าภูเก็ตปลอดภัย”

สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์,อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร,บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต โดยงานจะเริ่มใน วันที่ 7 มีนาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) วันที่ 7 ถึง 21 มีนาคม 2563 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กะทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และขอเชิญประชาชนร่วม การทำขนมพื้นเมือง และร่วมกันห่อกาละแม ในวันที่ 11 มีนาคม 2563ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 12 มีนาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. พิธีอัญเชิญธงชาติ ธงถลางชนะศึก และธงมิตรภาพแห่งสันติสุข นำไปวางหน้าอนุสาวรีย์ฯ ,พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 -24:00 น. งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม อื่นๆ,ตลาดน้ำย้อนยุค โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม นี้ โดยการนุ่งโจงห่มสไบ หรือแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ เพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดภูเก็ต